Barnböcker om barn med diagnoser...

...är fortfarande en bristvara tycker jag. Det är sällan personer med diagnoser eller funktionsnedsättningar syns eller nämns i barnböckerna. Jag saknar både böcker där diagnosen är ett huvudtema och böcker där diagnosen syns "i bakgrunden", t.ex i form av en rullstol. Neuropsykiatriska diagnoser har fått
lite mer plats i litteraturen men många andra diagnoser verkar fortfarande helt osynliga. 
 
Och på de två bibliotek jag brukar besöka står de få böckerna de har om barn med funktionshinder på en undanskymd hylla där man knappt kan hitta dem om man inte verkligen letar. Dessa böcker borde väl stå bland de andra barnböckerna!? Så alla barn kan hitta dem och läsa dem! Ett av problemen för många med funktionsnedsättningar är ju andras okunskap...