Bilderböcker- inte bara för barn!

Läser Per Gustavssons krönika på Svenska barnboksakademin  och tänker på att jag själv upptäckt bilderböcker på ett nytt sätt nu när jag pluggar barnlitteratur. Jag visste t.ex. inte att det finns bilderböcker som är skrivna för vuxna- men som hamnar på barnbokshyllan "eftersom det är en bilderbok". Jag hade inte fullt ut tänkt på hur olika lager i en bilderbok kan tala till olika åldrar. Jag hade inte reflekterat över vilka konstverk bilderböcker kan vara. Jag hade verkligen inte tänkt på att man kan läsa bilderböcker för en tonåring- och att tonåringen kan gilla det. Och jag hade inte fattat att vissa bilderböcker, som Tove Janssons Vem ska trösta Knyttet, även kan tolkas som en tonårings resa och utveckling. 
 
Jag kommer framöver med glädje att läsa bilderböcker. Med eller utan barn att läsa för.